Piszę od wielu lat, non stop doskonaląc swój warsztat naukowy i styl. Piszę po to, aby utrwalać i dzielić się zdobytą wiedzą.
Dlatego też zachęcam do zapoznania się z wykazem moich publikacji. Część z nich dostępna jest już w przestworzach internetu.

fot. Andrzej Grynpeter

Publikacje książkowe:

 • Sławomir Pastuszka, Śladami pszczyńskich Żydów, Pszczyna 2012;
 • Sławomir Pastuszka, Śladami pszczyńskich Żydów. Wydanie II – poprawione i rozszerzone, Pszczyna 2013;
 • Sławomir Pastuszka, Nic to innego tylko dom boży…, czyli o dziejach pszczyńskich synagog, Pszczyna 2015;
 • Izraelickie Towarzystwo Opieki nad Chorymi i Pogrzebowe w Pszczynie. Wybór źródeł, opr. Sławomir Pastuszka, Pszczyna 2017;
 • Simon Alexander, Kazania, opr. Sławomir Pastuszka, Pszczyna 2018;
 • Anna Feibelsohn, Moje wspomnienia, opr. Sławomir Pastuszka, Pszczyna 2018;
 • Sławomir Pastuszka, Cmentarz żydowski w Czechowicach-Dziedzicach, Kraków 2019;
 • Dawid Danieli, Zostałem tam cztery lata, opr. Sławomir Pastuszka, Pszczyna 2019;
 • Statut Gminy Synagogalnej w Pszczynie 1896, opr. Sławomir Pastuszka, Kraków 2019;
 • Sławomir Pastuszka, Sprawiedliwy jak palma zakwitnie. Motywy i symbole cmentarza żydowskiego w Pszczynie, Pszczyna 2020.

Artykuły w książkach:

 • Sławomir Pastuszka, Maria Róża Jakubowicz – matka krakowskiej gminy żydowskiej, [w:] Krakowski Szlak Kobiet. Przewodniczka po Krakowie emancypantek. Tom IV, red. Ewa Furgał, Kraków 2012, s. 241-251;
 • Sławomir Pastuszka, Synagoga Tempel – architektura i wyposażenie wnętrza, [w:] Synagoga Tempel i środowisko krakowskich Żydów postępowych, red. Michał Galas, Kraków – Budapeszt 2012, s. 37-68.
 • Sławomir Pastuszka, Renata Zisman. Krakowska pianistka i pedagożka, [w:] Krakowski Szlak Kobiet. Przewodniczka po Krakowie emancypantek. Tom V, red. Ewa Furgał, Kraków 2013, s. 161-173.
 • Sławomir Pastuszka, Szlak kobiet na nowym cmentarzu żydowskim w Krakowie, [w:] Krakowski Szlak Kobiet. Przewodniczka po Krakowie emancypantek. Tom V, red. Ewa Furgał, Kraków 2013, s. 220-231.
 • Sławomir Pastuszka, Instrumenty muzyczne w zachowanych wystrojach malarskich synagog w Polsce, [w:] Żydzi polscy na przestrzeni wieków. Materiały z III. Krakowskiej Konferencji Judaistycznej, Kraków 2018, s. 79-95.
 • Sławomir Pastuszka, Podpisy wykonawców i inskrypcje fundacyjne elementów wystroju malarskiego synagog w Krakowie, [w:] Z dziejów i kultury Żydów w Galicji, Rzeszów 2018, s. 265-279.

Redakcja:

 • Kamień i pamięć. Kwatera E – nagrobki wybrane / Stone and Memory. Selected Gravestones from Quarter E at the Jewish Cemetery in Tarnów, red. Sławomir Pastuszka i in., Kraków 2017.

Artykuły w czasopismach naukowych:

Artykuły w innych pismach:

Artykuły na łamach „Głosu Pszczyńskiego”:

 • Sławomir Pastuszka, Cmentarz żydowski, „Głos Pszczyński”, nr 10, 2011, s. 10.
 • Sławomir Pastuszka, Pszczyńscy rabini – Hirschel Guttmann, „Głos Pszczyński”, nr 6, 2012, s. 16-17.
 • Sławomir Pastuszka, Pszczyńscy rabini – Simon Alexander, „Głos Pszczyński”, nr 7, 2012, s. 10-11.
 • Sławomir Pastuszka, Pszczyńscy rabini – Marcus Brann, „Głos Pszczyński”, nr 8, 2012, s. 14-15.
 • Sławomir Pastuszka, Pszczyńscy rabini – David Rau, „Głos Pszczyński”, nr 9, 2012, s. 10-11.
 • Sławomir Pastuszka, Pszczyńscy rabini – Arthur Loewenstamm, „Głos Pszczyński”, nr 10, 2012, s. 10.
 • Sławomir Pastuszka, Pszczyńscy rabini – Heinrich Bassfreund, „Głos Pszczyński”, nr 11, 2012, s. 10.
 • Sławomir Pastuszka, Rabin Ezechiel Lewin, „Głos Pszczyński”, nr 12, 2012, s. 10.
 • Sławomir Pastuszka, Rabini Mordechaj Vogelmann i Ajzyk Chameides, „Głos Pszczyński”, nr 13, 2012, s. 10.
 • Sławomir Pastuszka, Emil Liebling, „Głos Pszczyński”, nr 14, 2012, s. 10.
 • Sławomir Pastuszka, Pszczyńskie synagogi. Cz. 1, „Głos Pszczyński”, nr 1, 2013, s. 10.
 • Sławomir Pastuszka, Pszczyńskie synagogi. Cz. 2, „Głos Pszczyński”, nr 2, 2013, s. 10.
 • Sławomir Pastuszka, Pszczyńskie synagogi. Cz. 3, „Głos Pszczyński”, nr 3, 2013, s. 10.
 • Sławomir Pastuszka, Pszczyńskie synagogi. Cz. 4, „Głos Pszczyński”, nr 4, 2013, s. 10.
 • Sławomir Pastuszka, Pszczyńskie synagogi. Cz. 5, „Głos Pszczyński”, nr 6, 2013, s. 10.
 • Sławomir Pastuszka, Pszczyńskie synagogi. Cz. 6, „Głos Pszczyński”, nr 7, 2013, s. 10.
 • Sławomir Pastuszka, Pszczyńskie synagogi. Cz. 7, „Głos Pszczyński”, nr 8, 2013, s. 10.
 • Sławomir Pastuszka, Isidor Wolff – kupiec i wydawca pocztówek, „Głos Pszczyński”, nr 10, 2013, s. 10.
 • Sławomir Pastuszka, Cukiernia Louisa i Minny Freyów, „Głos Pszczyński”, nr 11, 2013, s. 10.
 • Sławomir Pastuszka, Sally Hamburger – adwokat i notariusz, „Głos Pszczyński”, nr 13, 2013, s. 11.
 • Sławomir Pastuszka, Sklep obuwniczy Wilhelma Feldmanna, „Głos Pszczyński”, nr 14, 2013, s. 15.
 • Sławomir Pastuszka, Restauracja Heimanna Cohna, „Głos Pszczyński”, nr 15, 2013, s. 11.
 • Sławomir Pastuszka, Dom towarowy Heinricha Simona, „Głos Pszczyński”, nr 16, 2013, s. 11.
 • Sławomir Pastuszka, Sklep konfekcyjny Hermanna Silbigera, „Głos Pszczyński”, nr 17, 2013, s. 13.
 • Sławomir Pastuszka, Heinrich Schiller – kupiec i inwestor, „Głos Pszczyński”, nr 1, 2014, s. 10.
 • Sławomir Pastuszka, Rodzina Herzfeldów, „Głos Pszczyński”, nr 2, 2014, s. 10.
 • Sławomir Pastuszka, Rodzina Marle, „Głos Pszczyński”, nr 3, 2014, s. 10.
 • Sławomir Pastuszka, Isidor Guttmann – kupiec i działacz społeczny, „Głos Pszczyński”, nr 4, 2014, s. 11.
 • Sławomir Pastuszka, Saga rodu Bielschowskich – Adolf Bielschowsky, „Głos Pszczyński”, nr 5, 2014, s. 10.
 • Sławomir Pastuszka, Święta Pesach w Pszczynie, „Głos Pszczyński”, nr 6, 2014, s. 10.
 • Sławomir Pastuszka, Saga rodu Bielschowskich – Richard Bielschowsky, „Głos Pszczyński”, nr 7, 2014, s. 10.
 • Sławomir Pastuszka, Saga rodu Bielschowskich – Louis Bielschowsky, „Głos Pszczyński”, nr 8, 2014, s. 10.
 • Sławomir Pastuszka, Saga rodu Bielschowskich – Arnold i Valesca Stillerowie, „Głos Pszczyński”, nr 9, 2014, s. 10.
 • Sławomir Pastuszka, Saga rodu Bielschowskich – Louis i Pauline Bielschowsky, „Głos Pszczyński”, nr 11, 2014, s. 10.
 • Sławomir Pastuszka, Piekarnia Abrahama Cittermanna, „Głos Pszczyński”, nr 12, 2014, s. 10.
 • Sławomir Pastuszka, Restaurator Adolf Krebs, „Głos Pszczyński”, nr 14, 2014, s. 10.
 • Sławomir Pastuszka, Pszczyńskie ślady na starym cmentarzu żydowskim w Cieszynie, „Głos Pszczyński”, nr 15, 2014, s. 15.
 • Sławomir Pastuszka, Apteka pod Murzynem w czasach Fedora Freunda, „Głos Pszczyński”, nr 5, 2015, s. 10.
 • Sławomir Pastuszka, Franz Eugen Simon – część 1, „Głos Pszczyński”, nr 6, 2015, s. 9.
 • Sławomir Pastuszka, Franz Eugen Simon – część 2, „Głos Pszczyński”, nr 7, 2015, s. 10.
 • Sławomir Pastuszka, Franz Eugen Simon – część 3, „Głos Pszczyński”, nr 9, 2015, s. 10.
 • Sławomir Pastuszka, Losy rodziny Finków – Hirschel Fink, „Głos Pszczyński”, nr 10, 2015, s. 10.
 • Sławomir Pastuszka, Losy rodziny Finków – Louis Fink, „Głos Pszczyński”, nr 11, 2015, s. 10.
 • Sławomir Pastuszka, Losy rodziny Finków – Rosalie Fink, „Głos Pszczyński”, nr 12, 2015, s. 10.
 • Sławomir Pastuszka, Losy rodziny Finków – Max Fink, „Głos Pszczyński”, nr 13, 2015, s. 10.
 • Sławomir Pastuszka, Losy rodziny Finków – Manfred Fink, cz. 1, „Głos Pszczyński”, nr 14, 2015, s. 10.
 • Sławomir Pastuszka, Losy rodziny Finków – Manfred Fink, cz. 2, „Głos Pszczyński”, nr 15, 2015, s. 10.
 • Sławomir Pastuszka, Wielkie Święta w Pszczynie, „Głos Pszczyński”, nr 17, 2015, s. 15.
 • Sławomir Pastuszka, Sklep kolonialny Maxa Karlinera, „Głos Pszczyński”, nr 19, 2015, s. 10.
 • Sławomir Pastuszka, Stara Apteka w czasach Eugena Schindlera, „Głos Pszczyński”, nr 20, 2015, s. 10.
 • Sławomir Pastuszka, Sklep konfekcyjny Ernsta Schindlera, „Głos Pszczyński”, nr 21, 2015, s. 10.
 • Sławomir Pastuszka, Sklep konfekcyjny Josefa Pragera, „Głos Pszczyński”, nr 22, 2015, s. 9.
 • Sławomir Pastuszka, Chanuka w Pszczynie, „Głos Pszczyński”, nr 23, 2015, s. 10.
 • Sławomir Pastuszka, Cukiernia Louisa Freya na sylwestra, „Głos Pszczyński”, nr 24, 2015, s. 10.
 • Sławomir Pastuszka, Prof. Isidor Steiner, „Głos Pszczyński”, nr 1, 2016, s. 9.
 • Sławomir Pastuszka, Pszczyńscy Żydzi w Brazylii, „Głos Pszczyński”, nr 3, 2016, s. 10.
 • Sławomir Pastuszka, Sklep obuwniczy Bernharda Czechanowicza, „Głos Pszczyński”, nr 4, 2016, s. 10.
 • Sławomir Pastuszka, Rodzina Weissenbergów, cz. 1, „Głos Pszczyński”, nr 5, 2016, s. 10.
 • Sławomir Pastuszka, Rodzina Weissenbergów, cz. 2, „Głos Pszczyński”, nr 6, 2016, s. 10.
 • Sławomir Pastuszka, Rodzina Weissenbergów, cz. 3, „Głos Pszczyński”, nr 7, 2016, s. 10.
 • Sławomir Pastuszka, Rodzina Weissenbergów, cz. 4, „Głos Pszczyński”, nr 9, 2016, s. 10.
 • Sławomir Pastuszka, Losy Wernera Weissenberga, cz. 1, „Głos Pszczyński”, nr 11, 2016, s. 10.
 • Sławomir Pastuszka, Losy Wernera Weissenberga, cz. 2, „Głos Pszczyński”, nr 12, 2016, s. 10.
 • Sławomir Pastuszka, Losy Wernera Weissenberga, cz. 3, „Głos Pszczyński”, nr 13, 2016, s. 10.
 • Sławomir Pastuszka, Losy Wernera Weissenberga, cz. 4, „Głos Pszczyński”, nr 14, 2016, s. 8-9.
 • Sławomir Pastuszka, Dentysta Fritz Adler, „Głos Pszczyński”, nr 15, 2016, s. 10.
 • Sławomir Pastuszka, Zakład modniarski Evy Friedländer, „Głos Pszczyński”, nr 16, 2016, s. 9.
 • Sławomir Pastuszka, Hotel i sklep kolonialny Eliasa Preissa, „Głos Pszczyński”, nr 17, 2016, s. 10.
 • Sławomir Pastuszka, Eva Schmidt – pszczyńska rekordzistka długowieczności, „Głos Pszczyński”, nr 18, 2016, s. 8.
 • Sławomir Pastuszka, Nekrologi świadkami pszczyńskiej historii, „Głos Pszczyński”, nr 19, 2016, s. 10.
 • Sławomir Pastuszka, Losy rodziny Kosterlitzów – Adolf Kosterlitz, cz. 1, „Głos Pszczyński”, nr 20, 2016, s. 10.
 • Sławomir Pastuszka, Losy rodziny Kosterlitzów – Adolf Kosterlitz, cz. 2, „Głos Pszczyński”, nr 21, 2016, s. 10.
 • Sławomir Pastuszka, Cukiernia Louis Freya na Boże Narodzenie, „Głos Pszczyński”, nr 22, 2016, s. 9.
 • Sławomir Pastuszka, Losy rodziny Kosterlitzów – Adolf Kosterlitz i jego synowie: Georg, Erich i Martin, „Głos Pszczyński”, nr 23, 2016, s. 9.
 • Sławomir Pastuszka, Losy rodziny Kosterlitzów – Erich i Hedwig Eyckowie, cz. 1, „Głos Pszczyński”, nr 1, 2017, s. 10.
 • Sławomir Pastuszka, Losy rodziny Kosterlitzów – Erich i Hedwig Eyckowie, cz. 2, „Głos Pszczyński”, nr 2, 2017, s. 10-11.
 • Sławomir Pastuszka, Losy rodziny Kosterlitzów – Erich i Hedwig Eyckowie, cz. 3, „Głos Pszczyński”, nr 3, 2017, s. 10.
 • Sławomir Pastuszka, Losy rodziny Kosterlitzów – Max Kosterlitz, cz. 1, „Głos Pszczyński”, nr 4, 2017, s. 9.
 • Sławomir Pastuszka, Losy rodziny Kosterlitzów – Max Kosterlitz, cz. 2, „Głos Pszczyński”, nr 5, 2017, s. 10.
 • Sławomir Pastuszka, Sklep konfekcyjny Michaela Steiner juniora, „Głos Pszczyński”, nr 6, 2017, s. 10.
 • Sławomir Pastuszka, Sklep konfekcyjny Lippmanna Bernsteina, „Głos Pszczyński”, nr 7, 2017, s. 10.
 • Sławomir Pastuszka, Atelier modniarskie Clary Wechselmann, „Głos Pszczyński”, nr 8, 2017, s. 9.
 • Sławomir Pastuszka, Atelier modniarskie Rosalie Mandowsky, „Głos Pszczyński”, nr 9, 2017, s. 10.
 • Sławomir Pastuszka, Atelier modniarskie Adolpha Ebsteina, „Głos Pszczyński”, nr 10, 2017, s. 10.
 • Sławomir Pastuszka, Fritz, Hildegard i Klaus Finkowie, „Głos Pszczyński”, nr 11, 2017, s. 10.
 • Sławomir Pastuszka, Historia Dymitra Danielskiego, cz. 1, „Głos Pszczyński”, nr 12, 2017, s. 10.
 • Sławomir Pastuszka, Historia Dymitra Danielskiego, cz. 2, „Głos Pszczyński”, nr 13, 2017, s. 10.
 • Sławomir Pastuszka, Historia Dymitra Danielskiego, cz. 3, „Głos Pszczyński”, nr 14, 2017, s. 10.
 • Sławomir Pastuszka, Historia Dymitra Danielskiego, cz. 4, „Głos Pszczyński”, nr 15, 2017, s. 10.
 • Sławomir Pastuszka, Pszczynianie w Izraelu, cz. 1, „Głos Pszczyński”, nr 16, 2017, s. 10.
 • Sławomir Pastuszka, Niezwykłe pamiątki historyczne poza graniami Pszczyny, cz. 1, „Głos Pszczyński”, nr 17, 2017, s. 10.
 • Sławomir Pastuszka, Losy rodziny Finków – Walter Fink, cz. 1, „Głos Pszczyński”, nr 1, 2018, s. 10.
 • Sławomir Pastuszka, Losy rodziny Finków – Walter Fink, cz. 2, „Głos Pszczyński”, nr 2, 2018, s. 10.
 • Sławomir Pastuszka, Niezwykłe pamiątki historyczne poza graniami Pszczyny, cz. 2, „Głos Pszczyński”, nr 3, 2018, s. 10.
 • Sławomir Pastuszka, Wilhelm Grünpeter – restaurator i działacz społeczny, cz. 1, „Głos Pszczyński”, nr 4, 2018, s. 10-11.
 • Sławomir Pastuszka, Wilhelm Grünpeter – restaurator i działacz społeczny, cz. 2, „Głos Pszczyński”, nr 5, 2018, s. 10.
 • Sławomir Pastuszka, Wilhelm Grünpeter – restaurator i działacz społeczny, cz. 3, „Głos Pszczyński”, nr 6, 2018, s. 10.
 • Sławomir Pastuszka, Wilhelm Grünpeter – restaurator i działacz społeczny, cz. 4, „Głos Pszczyński”, nr 7, 2018, s. 9.
 • Sławomir Pastuszka, David Kohn – kupiec, tokarz i wekslarz, cz. 1, „Głos Pszczyński”, nr 8, 2018, s. 9.
 • Sławomir Pastuszka, David Kohn – kupiec, tokarz i wekslarz, cz. 2, „Głos Pszczyński”, nr 9, 2018, s. 9.
 • Sławomir Pastuszka, Saga rodu Timendorferów – Heinrich i Alwine Timendorferowie, cz. 1, „Głos Pszczyński”, nr 10, 2018, s. 9.
 • Sławomir Pastuszka, Saga rodu Timendorferów – Heinrich i Alwine Timendorferowie, cz. 2, „Głos Pszczyński”, nr 11, 2018, s. 9.
 • Sławomir Pastuszka, Saga rodu Timendorferów – Anna Feibelsohn, „Głos Pszczyński”, nr 12, 2018, s. 8-9.
 • Sławomir Pastuszka, Saga rodu Timendorferów – Arthur Timendorfer, cz. 1, „Głos Pszczyński”, nr 13, 2018, s. 9.
 • Sławomir Pastuszka, Saga rodu Timendorferów – Arthur Timendorfer, cz. 2, „Głos Pszczyński”, nr 14, 2018, s. 9.
 • Sławomir Pastuszka, Saga rodu Timendorferów – Arthur Timendorfer, cz. 3, „Głos Pszczyński”, nr 15, 2018, s. 9.
 • Sławomir Pastuszka, Saga rodu Timendorferów – Arthur Timendorfer, cz. 4, „Głos Pszczyński”, nr 16, 2018, s. 9.
 • Sławomir Pastuszka, Chilus Mendelssohn – przyczynek do biografii, „Głos Pszczyński”, nr 17, 2018, s. 9.
 • Sławomir Pastuszka, Sklep konfekcyjny Bielschowskich na Boże Narodzenie 1898 roku, „Głos Pszczyński”, nr 18, 2018, s. 9.
 • Sławomir Pastuszka , Meyer Schaal – kupiec żelazny, „Głos Pszczyński”, nr 2, 2019, s. 10.
 • Sławomir Pastuszka, Hedwig Kohn – pionierka fizyki w Niemczech, „Głos Pszczyński”, nr 3, 2019, s. 10-11.
 • Sławomir Pastuszka, Losy rodziny Ucko, cz. 1, „Głos Pszczyński”, nr 4, 2019, s. 10.
 • Sławomir Pastuszka, Losy rodziny Ucko, cz. 2, „Głos Pszczyński”, nr 5, 2019, s. 10.
 • Sławomir Pastuszka, Losy rodziny Ucko, cz. 3, „Głos Pszczyński”, nr 6, 2019, s. 10.
 • Sławomir Pastuszka, Nathan Bartenstein – sługa pszczyńskiej synagogi, „Głos Pszczyński”, nr 7, 2019, s. 8-9.
 • Sławomir Pastuszka, Jacob Bobrek – karczmarz i przedsiębiorca budowlany, „Głos Pszczyński”, nr 8, 2019, s. 10.
 • Sławomir Pastuszka, Niezwykłe pamiątki historyczne poza graniami Pszczyny, cz. 3, „Głos Pszczyński”, nr 9, 2019, s. 9.
 • Sławomir Pastuszka, Gustav Caro – lekarz miejski, „Głos Pszczyński”, nr 10, 2019, s. 9.
 • Sławomir Pastuszka, Dziecię nam się urodziło! Czyli jak pszczynianie dawniej informowali o narodzinach dziecka, „Głos Pszczyński”, nr 11, 2019, s. 9.
 • Sławomir Pastuszka, Pieczęcie pszczyńskiej gminy żydowskiej, „Głos Pszczyński”, nr 12, 2019, s. 8.
 • Sławomir Pastuszka, Dawne rachunki pszczyńskich przedsiębiorców, „Głos Pszczyński”, nr 13, 2019, s. 9.
 • Sławomir Pastuszka, Rodzina Stroheimów, „Głos Pszczyński”, nr 14, 2019, s. 9.
 • Sławomir Pastuszka, Najstarsze nagrobki pszczyńskiego cmentarza żydowskiego, „Głos Pszczyński”, nr 15, 2019, s. 7.
 • Sławomir Pastuszka, Johanna Kohn i jej kamień pamięci, „Głos Pszczyński”, nr 17, 2019, s. 9.
 • Sławomir Pastuszka, Dom towarowy Simonów na Boże Narodzenie, „Głos Pszczyński”, nr 18, 2019, s. 9.
 • Sławomir Pastuszka, Losy rodziny Finków – Nathan Fink, „Głos Pszczyński”, nr 1, 2020, s. 10.
 • Sławomir Pastuszka, Ludzie, nie numery, „Głos Pszczyński”, nr 2, 2020, s. 8-9.
 • Sławomir Pastuszka, Fedor Skutsch – lekarz, „Głos Pszczyński”, nr 3, 2020, s. 9.
 • Sławomir Pastuszka, Dr Berthold Arnfeld – lekarz, „Głos Pszczyński”, nr 4, 2020, s. 9.
 • Sławomir Pastuszka, Symbolika pszczyńskiego cmentarza żydowskiego – wprowadzenie, „Głos Pszczyński”, nr 5, 2020, s. 9.
 • Sławomir Pastuszka, Symbolika pszczyńskiego cmentarza żydowskiego – zwierzęta, „Głos Pszczyński”, nr 6, 2020, s. 9.
 • Sławomir Pastuszka, Symbolika pszczyńskiego cmentarza żydowskiego – rośliny, „Głos Pszczyński”, nr 7, 2020, s. 9.
 • Sławomir Pastuszka, Symbolika pszczyńskiego cmentarza żydowskiego – światło, „Głos Pszczyński”, nr 8, 2020, s. 9.
 • Sławomir Pastuszka, Symbolika pszczyńskiego cmentarza żydowskiego – rodowód, „Głos Pszczyński”, nr 9, 2020, s. 8.
 • Sławomir Pastuszka, Zbrodnia w Wiśle Wielkiej z 19 września 1939 roku, „Głos Pszczyński”, nr 10, 2020, s. 8-9.
 • Sławomir Pastuszka, Uwaga! Zaręczyliśmy się!, „Głos Pszczyński”, nr 11, 2020, s. 8.
 • Sławomir Pastuszka, Sklep Maxa Karolinera na Boże Narodzenie, „Głos Pszczyński”, nr 12, 2020, s. 9.
 • Sławomir Pastuszka, 76. rocznica morderczego marszu, „Głos Pszczyński”, nr 1, 2021, s. 10.
 • Sławomir Pastuszka, Sklep konfekcyjny Eugena Herlitza, „Głos Pszczyński”, nr 2, 2021, s. 9.
 • Sławomir Pastuszka, Cukiernia Louisa Freya na Wielkanoc, „Głos Pszczyński”, nr 3, 2021, s. 10.
 • Sławomir Pastuszka, Johnny Friedlaender – cz. 1 (1912-1921), „Głos Pszczyński”, nr 4, 2021, s. 10-11.
 • Sławomir Pastuszka, Johnny Friedlaender – cz. 2 (1921-1933), „Głos Pszczyński”, nr 5, 2021, s. 9.
 • Sławomir Pastuszka, Johnny Friedlaender – cz. 3 (1933-1940), „Głos Pszczyński”, nr 6, 2021, s. 8.
 • Sławomir Pastuszka, Johnny Friedlaender – cz. 4 (1940-1945), „Głos Pszczyński”, nr 7, 2021, s. 9.
 • Sławomir Pastuszka, Johnny Friedlaender – cz. 5 (1945-1954), „Głos Pszczyński”, nr 8, 2021, s. 9.
 • Sławomir Pastuszka, Johnny Friedlaender – cz. 6 (1954-1959), „Głos Pszczyński”, nr 9, 2021, s. 9.
 • Sławomir Pastuszka, Johnny Friedlaender – cz. 7 (1960-1969), „Głos Pszczyński”, nr 10, 2021, s. 9.
 • Sławomir Pastuszka, Johnny Friedlaender – cz. 8 (1970-1979), „Głos Pszczyński”, nr 11, 2021, s. 9.
 • Sławomir Pastuszka, Sklep pożywczy Emila Sachsa na Boże Narodzenie, „Głos Pszczyński”, nr 12, 2021, s. 9.
 • Sławomir Pastuszka, Johnny Friedlaender – cz. 9 (1980-1992), „Głos Pszczyński”, nr 1, 2022, s. 9.
 • Sławomir Pastuszka, Johnny Friedlaender i jego sztuka, „Głos Pszczyński”, nr 2, 2022, s. 9.
 • Sławomir Pastuszka, Max Friedländer – dziennikarz, „Głos Pszczyński”, nr 3, 2022, s. 9.
 • Sławomir Pastuszka, Uczniowie Gimnazjum Królewskiego w Pszczynie na starej fotografii klasowej, „Głos Pszczyński”, nr 4, 2022, s. 9.
 • Sławomir Pastuszka, Fedor Muhr. Honorowy Obywatel Pszczyny, „Głos Pszczyński”, nr 5, 2022, s. 9.
 • Sławomir Pastuszka, Simon Steiner z Ćwiklic – część 1, „Głos Pszczyński”, nr 6, 2022, s. 10.
 • Sławomir Pastuszka, Simon Steiner z Ćwiklic – część 2, „Głos Pszczyński”, nr 7, 2022, s. 9.
 • Sławomir Pastuszka, Simon Steiner z Ćwiklic – część 3, „Głos Pszczyński”, nr 8, 2022, s. 9.
 • Sławomir Pastuszka, Simon Steiner z Ćwiklic – część 4, „Głos Pszczyński”, nr 9, 2022, s. 9.
 • Sławomir Pastuszka, Wzmianki prasowe o śmierci dawnych pszczynian, „Głos Pszczyński”, nr 10, 2022, s. 9.
 • Sławomir Pastuszka, Dom przedpogrzebowy na cmentarzu żydowskim w Pszczynie (cz. 1), „Głos Pszczyński”, nr 11, 2022, s. 9.
 • Sławomir Pastuszka, Dom przedpogrzebowy na cmentarzu żydowskim w Pszczynie (cz. 2), „Głos Pszczyński”, nr 12, 2022, s. 9.
 • Sławomir Pastuszka, Dom przedpogrzebowy na cmentarzu żydowskim w Pszczynie (cz. 3), „Głos Pszczyński”, nr 1, 2023, s. 9.
 • Sławomir Pastuszka, Dom przedpogrzebowy na cmentarzu żydowskim w Pszczynie (cz. 4), „Głos Pszczyński”, nr 2, 2023, s. 9.
 • Sławomir Pastuszka, Fotografie Pszczyny z rodzinnego albumu Fritza Priestera, „Głos Pszczyński”, nr 7, 2023, s. 9.
 • Sławomir Pastuszka, Heidel Paździorek (1896-1974), „Głos Pszczyński”, nr 8, 2023, s. 9.
 • Sławomir Pastuszka, Hans Bernstein – przemysłowiec, „Głos Pszczyński”, nr 9, 2023, s. 9.
 • Sławomir Pastuszka, Pszczyńskie ślady na cmentarzu żydowskim w Katowicach, „Głos Pszczyński”, nr 10, 2023, s. 9.

Artykuły na łamach „Jesteśmy”:

 • Sławomir Pastuszka, Danuta i Jerzy Cyns – wspomnienia, „Jesteśmy”, nr 4, 2014, s. 6-7.
 • Sławomir Pastuszka, Wspomnienia Pesy Sajfer, „Jesteśmy”, nr 5, 2014, s. 8-11.
 • Sławomir Pastuszka, Wspomnienia Frydy Aronowicz, „Jesteśmy”, nr 6, 2014, s. 12-16.
 • Sławomir Pastuszka, Wspomnienia Reny Rach (cz. I), „Jesteśmy”, nr 7, 2014, s. 12-15.
 • Sławomir Pastuszka, Wspomnienia Reny Rach (cz. II), „Jesteśmy”, nr 8, 2014, s. 10-14.
 • Sławomir Pastuszka, Jan Krzysztof Libin – wspomnienia, „Jesteśmy”, nr 9, 2015, s. 7-10.
 • Sławomir Pastuszka, Najstarsze dzieje mojej rodziny, „Jesteśmy”, nr 10, 2015, s. 10-12.
 • Sławomir Pastuszka, Dalsze dzieje mojej rodziny, „Jesteśmy”, nr 11, 2015, s. 13-15.
 • Sławomir Pastuszka, Wojenne losy mojej rodziny, „Jesteśmy”, nr 12, 2015, s. 7-9.
 • Sławomir Pastuszka, Drugie pokolenie ma głos: Małgorzata Zajda, „Jesteśmy”, nr 14, 2015, s. 4-6.
 • Sławomir Pastuszka, Danuta Alczewska-Wantuch – moja historia, „Jesteśmy”, nr 15, 2016, s. 10-12.
 • Sławomir Pastuszka, Naftali Karg – moja historia, „Jesteśmy”, nr 15, 2016, s. 14-15.
 • Sławomir Pastuszka, To była pieczęć milczenia… – cz. II, „Jesteśmy”, nr 17, 2016, s. 12-14.
 • Sławomir Pastuszka, Nareszcie dobrze czuję się ze swoją tożsamością!, „Jesteśmy”, nr 22, 2017, s. 18-21.